Turkse Federatie Nederland

Midden in de maatschappij

Nieuws

Turkse Federatie: wij tolereren winst van PVV, NSC en BBB  

Met verbazing heeft de Turkse Federatie Nederland (TFN) kennisgenomen van de reacties op de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag.  “Het is heftig dat de PVV van Geert Wilders, een partij met extreme standpunten tegen de islam, gewonnen heeft, maar dit is de uitkomst van het democratische kiesproces en moeten wij accepteren.” Dat zegt TFN-voorzitter Murat Gedik….
Lees meer.. Turkse Federatie: wij tolereren winst van PVV, NSC en BBB  

TCC in Nijmegen opnieuw stemlokaal

Net als bij vorige verkiezingen is het Turks Cultureel Centrum (TCC) in Nijmegen een stembureau. Op 22 november kunnen alle inwoners van Nijmegen daar stemmen. Het is het enige stemlokaal van een organisatie die bij de Turkse Federatie Nederland (TFN) hoort. Stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer kan van 07:30 uur tot 21:00 uur, waarna het…
Lees meer.. TCC in Nijmegen opnieuw stemlokaal
Foto van Murat Gedik.

Gelukwens 100 jaar Turkije: ‘Vrede thuis, is vrede in de wereld’

Vandaag bestaat de Turkse Republiek honderd jaar. In een mensenleven is honderd jaar oud worden een bijzondere prestatie, maar in de geschiedenis van een land hoeft een honderdjarig bestaan niet bijzonder te zijn. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat bijvoorbeeld al langer dan tweehonderd jaar. In het geval van Turkije is het eeuwfeest wel bijzonder. Onder…
Lees meer.. Gelukwens 100 jaar Turkije: ‘Vrede thuis, is vrede in de wereld’

De 10 grootste fabels over de Turkse Federatie Nederland

‘De TFN is de vertegenwoordiging van de Grijze Wolven in Nederland’

De TFN vindt zijn oorsprong in het romantische Turkse nationalisme, waarvan politicus Alparslan Türkeş in de tweede helft van de twintigste eeuw in Turkije de roerganger was. Vaak worden wij onterecht aangeduid als de ‘Grijze Wolven’. In werkelijkheid gaat het hier om een ruim begrip: veel Turken gebruiken de wolf namelijk als eigen symbool, net…

‘De TFN is extreemrechts en fascistisch’

De TFN is oorspronkelijk verbonden aan de beweging van de Turkse politicus Alparslan Türkeş, die het romantische Turkse nationalisme predikt. Het gaat hierbij om nationalisme dat niet gestoeld is op ras of etniciteit, maar op taal, cultuur en gebruiken. Dat Türkeş’ partij MHP in Turkije rechtsom ging (en gaat), betekent nog niet dat die extreemrechts…

‘De Turkse Federatie Nederland is gewelddadig en pleegt aanslagen’

Nog nooit in haar bestaan heeft de TFN mensen bedreigd, geweld gepleegd of aanslagen uitgevoerd. Deze bewering wordt echter aangehaald door opiniemakers van Turkse afkomst, die vervolgens op Twitter aantijgingen doen. We zijn geen gewelddadige club, maar een burgerlijke organisatie die graag bruggen wil bouwen in Nederland en daarbuiten. Iedereen mag uiteraard zijn eigen mening…

‘De TFN is de Nederlandse tak van de Turkse rechtse nationalistische partij MHP’

De rechtse ‘Partij van de Nationalistische Beweging’, de MHP, werd eind jaren zestig opgericht door Alparslan Türkeş. Jarenlang was de partij een factor in de Turkse politiek. Na de militaire coup van 1980 werd de MHP, samen met andere politieke partijen verboden, om in de tweede helft van de jaren tachtig op het toneel terug…

‘De TFN behoort tot de lange arm van Ankara’

Over de zogenaamde ‘Lange arm van Ankara’ is de laatste jaren in Nederland veel geschreven en gezegd. Het is een frame op zich geworden, die stelt dat ‘Ankara’ organisaties als TFN direct of indirect zou sturen. Daar is niets van waar. TFN staat niet in contact met de Turkse regering. Wij vormen een Nederlandse organisatie…

‘De TFN wil Turken in Nederland Turks houden en ze niet laten integreren’

Onze leden en bezoekers komen naar TFN voor sociale, culturele en religieuze activiteiten. Ze willen graag gebonden zijn aan een Turkse club zonder hun dagelijkse binding met Nederland, het land waar ze vaak geboren en getogen zijn, kwijt te raken. TFN-leden leven, wonen en werken immers in Nederland. Ze doen volledig mee, maar vergeten hun…

‘De TFN krijgt structureel subsidie van de Nederlandse overheid’

De TFN heeft in eerste instantie als doel geen subsidie te vragen of te willen ontvangen van Nederlandse overheidslichamen. Dit omdat wij een onafhankelijke organisatie willen zijn die niemand iets schatplichtig is. Wel zijn er in het verleden door de plaatselijke TFN-organisaties gemeentelijke subsidies aangevraagd, maar daarbij gaat het om incidentele, kleine bedragen. Deze organisaties…

‘De TFN is een criminele organisatie’

Deze fabel is vooral de wereld in gekomen dankzij het boek van Ülger en Braam, in 1997. Volgens hen zou onze organisatie worden gebruikt als dekmantel voor drugslijnen en om zwart geld wit te wassen. De auteurs spraken van miljoenen guldens aan crimineel geld. Maar daar klopt niets van. Wat is er van waar? In…

‘De TFN is tegen Koerden, Alevieten en Armeniërs’

Nederland is een diverse samenleving waarin verschillende groepen moeten samenleven. Wij als TFN willen daar onderdeel van uitmaken en zien dan ook geen heil in het aangaan van strijd met anderen. Als organisatie bevorderen wij juist de dialoog met andere groepen. Zo is TFN lid van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), waarin de meeste…
Kaart van Nederland met alle afdelingen van de TFN.

Afdelingen

De TFN is een organisatie met een federale structuur. Al onze aaneengesloten organisaties en afdelingen hebben een grote mate van autonomie. Dat is nodig omdat op lokaal niveau de achterban van elkaar verschilt. Turkse Nederlanders in Rotterdam hebben bijvoorbeeld andere noden, wensen en gebruiken dan Turkse Nederlanders in Twente.

Daarnaast is ter plaatse iedere anders en spelen er op lokaal niveau andere zaken. De ene afdeling houdt zich meer bezig met de interculturele dialoog terwijl een andere organisatie vaker zaken zelfstandig organiseert. En in de ene gemeente is het contact met de autoriteiten anders dan in de andere.

Klik hier voor meer informatie.