Rechtenvrije foto van 2 kopjes Turkse thee door Zeynep Sumer via Unsplash.

‘De achterban van de Turkse Federatie Nederland is extremistisch en bestaat uit Grijze Wolven’

De Turkse term ‘bozkurtçu’ wordt wel eens door Turken gebezigd, maar betekent niets anders dan ‘aanhangers van de Grijze Wolf’. Zoals hierboven beschreven zijn er velen in de Turkse wereld met liefde voor de wolf, omdat zij het zoogdier als een mythologisch symbool voor Turkije en de Turkse wereld zien. Zo ook zijn er velen binnen de achterban van TFN met liefde voor het dier. Noemen leden, bezoekers en moskeegangers van onze federatie zich dan allemaal Grijze Wolven? Nee. Het begrip ‘Grijze Wolf’ is een ruim begrip en wordt vaak door tegenstanders van de rechtse MHP uit de context getrokken. In West-Europese landen zoals Nederland is daardoor een foutief beeld ontstaan over de Grijze Wolf en mensen die zich daarmee uiten.

Onze achterban is verre van extreem. De mensen die zich verbonden hebben aan TFN of die onze instellingen bezoeken, zijn hard werkende Nederlanders met een Turkse achtergrond. Ook zijn het gepensioneerden, schoolgaande kinderen, enthousiaste huisvrouwen en ambitieuze studenten. Zij voelen zich allen verbonden met de Turkse cultuur, taal en gebruiken, maar houden tegelijkertijd ook van hun nieuwe vaderland Nederland. Hoe kunnen deze tienduizenden gewone mensen allemaal extremisten zijn? Vaders, moeders, zonen, dochters, opa’s, oma’s en zelfs baby’s. Zouden dat allemaal extremisten zijn? Wij zien duidelijk van niet en onze partners zoals gemeenten, burgemeesters, politie, bestuurders, kerkgenootschappen en anderen zien ook van niet.

Vergelijkbare berichten