Rechtenvrije foto van 2 kopjes Turkse thee door Zeynep Sumer via Unsplash.

‘De TFN behoort tot de lange arm van Ankara’

Over de zogenaamde ‘Lange arm van Ankara’ is de laatste jaren in Nederland veel geschreven en gezegd. Het is een frame op zich geworden, die stelt dat ‘Ankara’ organisaties als TFN direct of indirect zou sturen. Daar is niets van waar. TFN staat niet in contact met de Turkse regering. Wij vormen een Nederlandse organisatie die gericht is op Nederland en de Turkse (en niet-Turkse) Nederlanders die hier wonen. We hebben geen intenties, laat staan de ambitie, om Ankara te dienen of een vijfde colonne in Nederland te vormen. De TFN is gericht op integratie en meedoen van haar achterban in en met de Nederlandse samenleving. Ook werken er geen imams in onze moskeeën die worden gefinancierd door andere instanties dan onze eigen organisaties, laat staan door de Turkse overheid.

Ook doet TFN niet aan de ‘import van Turkse politiek’ in Nederland. Wie de Turkse politiek wil volgen, mag dat zelf weten. Wij stimuleren het in ieder geval niet onder onze achterban. In plaats daarvan organiseren we juist bijeenkomsten die de opkomst bij verkiezingen in Nederland moeten bevorderen, met name voor de oudere generatie die het Nederlands vaak niet goed machtig is en die wel open staat voor de Nederlandse politiek. Wij vinden het belangrijk dat onze achterban politiek betrokken is, maar geven nadrukkelijk geen stemadvies. Wel zijn politieke partijen vrij om in campagnetijd langs te komen in onze instellingen of daar flyers neer te leggen. Turkse kandidaat-volksvertegenwoordigers maken daar gebruik van, ongeacht hun politieke kleur. Het is dan ook onzin dat alleen maar kandidaten van DENK in verkiezingstijd bij TFN-afdelingen zouden langskomen.

Zoals gezegd heeft de Turkse politiek niet onze prioriteit, maar is onze achterban er, zoals de gemiddelde Turkse Nederlander, wel mee begaan.

Vergelijkbare berichten