Rechtenvrije foto van 2 kopjes Turkse thee door Zeynep Sumer via Unsplash.

‘De TFN is een criminele organisatie’

Deze fabel is vooral de wereld in gekomen dankzij het boek van Ülger en Braam, in 1997. Volgens hen zou onze organisatie worden gebruikt als dekmantel voor drugslijnen en om zwart geld wit te wassen. De auteurs spraken van miljoenen guldens aan crimineel geld. Maar daar klopt niets van. Wat is er van waar? In de jaren negentig waren er enkele individuen die zich presenteerden als ‘idealisten’ en die zich met criminele activiteiten bezig hielden. Hun zaken hadden niks te maken met onze idealen, ze waren volledig bedoeld voor het eigen gewin van deze figuren. Dit soort mensen misbruikten hiermee de kracht van het symbool en deden zich onterecht voor als idealisten. Het ging hen om zelfverrijking.

Het excuus was dat de acties van deze enkele criminelen werden gebruikt om zo een tegenhanger te kunnen zijn van criminelen die zich manifesteerden aan de linkerzijde van de Turkse politiek. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Van Traa, die in de jaren negentig onderzoek deed naar onderzoeksmethoden bij politie en Justitie, bevestigt dit ook. De commissie heeft het in haar rapport over ‘maffiose groepen ter rechterzijde die voortkomen uit de vroegere organisatie der Grijze Wolven en ter linkerzijde uit de PKK, Dev Sol (DHKP-C) en andere kleinere groeperingen’.

Criminelen en andere louche personen werden (en worden) binnen TFN niet getolereerd. In de jaren negentig waren het juist TFN-afdelingen die landelijke acties opzetten tegen drugsgebruik onder de (Turkse) jeugd. En het is nog steeds zo dat ouders onze organisaties benaderen om te voorkomen dat hun kinderen in de verkeerde hoek terechtkomen. Onze afdelingen zijn voor ouders tevens een veilige plek met sociale controle, iets wat wordt gewaardeerd binnen en buiten de Turkse gemeenschap.

Vanaf begin jaren 2000 is TFN nog actiever geworden en kregen we een groter bereik binnen de gemeenschap. Al meer dan twee decennia jaar zijn er in Nederland en daarbuiten geen mensen meer die zich voordoen als Grijze Wolven om zo fout geld te verdienen. Ook provocateurs die handelden uit andere overwegingen, zoals bij demonstraties, hebben in de laatste twee decennia hun kansen enorm zien dalen. Dit omdat TFN goed discipline weet te behouden en de gelederen waar nodig gesloten houdt voor onruststokers.

Vergelijkbare berichten