Rechtenvrije foto van 2 kopjes Turkse thee door Zeynep Sumer via Unsplash.

‘De TFN is tegen Koerden, Alevieten en Armeniërs’

Nederland is een diverse samenleving waarin verschillende groepen moeten samenleven. Wij als TFN willen daar onderdeel van uitmaken en zien dan ook geen heil in het aangaan van strijd met anderen. Als organisatie bevorderen wij juist de dialoog met andere groepen. Zo is TFN lid van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), waarin de meeste islamitische groeperingen zitting in hebben. Verder zijn we onderdeel van het Overlegorgaan voor Joden, Christenen en Moslims (OJCM), dat fungeert als interreligieuze overleggroep. Binnen dit verband houden wij er goede contacten op na met christenen en Joden. Daarnaast is TFN lid van Platform Turkse Nederlanders (PTN). Deze bestaat uit zeven Turks Nederlandse overkoepelende zelf- en ondernemersorganisaties.

Naar andere groeperingen tonen wij juist ook een open hand. Vaak wordt er gezegd dat ‘Koerden en Turken elkaar naar het leven staan’. In Turkije en Nederland merk je daar weinig van. Weinigen die afkomstig zijn uit Turkije – wel of niet Koerdisch – hebben zin om elkaar in de polder op hun taal of afkomst aan te spreken. Binnen TFN zien we iedereen in Nederland met wortels in Turkije als ‘Turks’, of ze zich nu Koerdisch voelen of niet. Je mag je Koerdisch voelen en je kan de Koerdische taal spreken. Daar hebben wij als TFN geen problemen mee. Wel hebben we er problemen mee als mensen aanslagen plegen op instellingen of Turkse Nederlanders. Wij kijken Turkse Nederlanders met een Koerdische achtergrond hier niet op aan: zij kunnen er niets aan doen dat hier een klein splintergroepje is dat geweld toepast op ons.

Met Alevitische organisaties werken onze afdelingen op lokaal niveau goed samen. We schieten elkaar te hulp in tijden van nood (zo kwamen de Alevieten ons in 2016 helpen na een aanslag op het TFN-gebouw in Dordrecht) en vinden elkaar indien nodig. De TFN respecteert Alevitische organisaties en hun achterban. Hetzelfde geldt voor Armeense organisaties en Armenen in Nederland. Nog nooit heeft iemand ons op anti-Armeense acties kunnen betrappen. Daar waar wij in verband worden gebracht met anti-Armeens gedrag, hebben we ook altijd kunnen aantonen dat de daders geen lid zijn of onderdeel vormen van TFN. In Almelo is hier in 2020 verwarring over ontstaan omdat daders de grijze wolvengroet misbruikten. Na onderzoek bleek dat zij niets met onze organisatie van doen hadden.

Vergelijkbare berichten