Rechtenvrije foto van 2 kopjes Turkse thee door Zeynep Sumer via Unsplash.

‘De TFN krijgt structureel subsidie van de Nederlandse overheid’

De TFN heeft in eerste instantie als doel geen subsidie te vragen of te willen ontvangen van Nederlandse overheidslichamen. Dit omdat wij een onafhankelijke organisatie willen zijn die niemand iets schatplichtig is. Wel zijn er in het verleden door de plaatselijke TFN-organisaties gemeentelijke subsidies aangevraagd, maar daarbij gaat het om incidentele, kleine bedragen. Deze organisaties of afdelingen zijn vrij in hun eigen financiële boekhouding. Toch blijven wij als TFN-hoofdbestuur bij het uitgangspunt dat we geen subsidie willen van de Nederlandse overheid (of andere overheden). Helaas duikt de ‘subsidie-fabel’ nog steeds op.

Begin 2020 kwam er een rapport van extreem-linkse activisten uit dat suggereerde dat de TFN-afdelingen ‘nog altijd worden gevoed door de hand van de overheid’. Dit zou blijken na onderzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) die deze onderzoekers bij meerdere overheden hadden gedaan. In het rapport zijn de bedragen niet onderbouwd. En de bedragen die worden genoemd bestrijken een ruime tijd in het verleden. Het is bijzonder dat de term ‘nog altijd’ wordt genoemd, iets dat duidelijk niet klopt. De beweringen worden met cijfers uit het verleden aangedikt (los hiervan mogen TFN en de afdelingen wel gewoon subsidies aanvragen, omdat zij daar recht op hebben zolang deze subsidies aan de aangevraagde doelen worden besteed).

Naar aanleiding van het hierboven genoemde rapport heeft het TFN-hoofdbestuur de Nederlandse autoriteiten ingelicht, en van achtergrondinformatie voorzien. ‘Zoals bekend zijn de aangesloten organisaties [onze TFN-afdelingen] volledig zelfstandig in hun boekhouding, waardoor er bij ons ook niet bekend is wie wat aan subsidies ontvangt’, schreef het bestuur. ‘Rondvraag bij onze organisaties laat zien dat in de afgelopen twee jaren de subsidiebedragen 12.125 euro (2019) en 400 euro (2020) totaal zijn. Dus geen schokkende geldsommen zoals vaak wordt gesuggereerd, vooral kijkend naar de tientallen lokale organisaties. In het bedrag van 12.125 euro is tevens opgenomen een eenmalig bedrag van ruim 4.000 euro subsidie aan een vereniging die op verzoek van een gemeente is toegekend. Met dit bedrag is er voor de gemeente een bijeenkomst georganiseerd waarbij alle Turkse organisaties waren uitgenodigd.’

Vergelijkbare berichten