Kurban 2024 afgerond, TFN bedankt iedereen

De Turkse Federatie Nederland (TFN) heeft haar jaarlijkse campagne voor het Offerfeest met succes uitgevoerd. Iedereen werd welkom geheten om geld te doneren voor het beschikbaar stellen van vlees aan de armen in verschillende regio’s Turkije en de Turkse wereld. Het voedsel is bij de mensen terechtgekomen. TFN dankt iedereen voor het mogelijk maken.

‘Wij zijn verheugd dat wij de offers die u ons heeft toevertrouwd tijdens het Offerfeest, waarin solidariteit en delen met anderen centraal staat, weer hebben kunnen bezorgen bij degenen die deze hulp het hardst nodig hebben’, schrijft Erim Uğurlu, Algemeen secretaris van de Turkse Federatie Nederland.

‘Uw offers naar Turkije zijn bij de mensen in het door de zware aardbeving van vorig jaar getroffen gebied in Zuidoost-Turkije bezorgd. Hiermee hopen wij een steentje bij te dragen aan het herstel van deze regio en de genezing van de wonden’. De offers voor hulpbehoeftigen in de Turkse wereld zijn in Macedonië, Constanta (Roemenië) en Afghanistan afgeleverd.

‘De werkzaamheden in al deze regio’s zijn uitgevoerd met aanwezigheid en onder toezicht van de bestuurders en aangestelde leden van de Turkse Federatie’, aldus Uğurlu. ‘Wij willen u, vrienden en leden, bedanken voor het vertrouwen in ons door deel te nemen aan deze campagne. Moge Allah ta’ala uw gebeden verhoren en daden belonen’.

Vergelijkbare berichten