TFN-delegatie woont Nationale Iftar bij

In de vastenmaand Ramadan is voor de zevende maal de Nationale Iftar georganiseerd. Hier zijn leden van het kabinet, maar ook vertegenwoordigers van maatschappelijke en religieuze organisaties bij aanwezig. Namens de Turkse Federatie Nederland (TFN) schoven voorzitter Murat Gedik, algemeen secretaris Erim Uğurlu en plaatsvervangend secretaris Vedat Özdal aan. Het was een interessante avond die verbroederde. “Het was voor ons niet de eerste keer, maar wij beschouwen het zeker als een stukje erkenning en waardering dat we hier als TFN bij aanwezig mogen zijn,” zegt Murat Gedik. 

Er waren op maandag 11 april meer dan 220 gasten aanwezig in Scheveningen. Een van de keynote sprekers tijdens de zevende Nationale Iftar was minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. Hij is verantwoordelijk voor het gevangeniswezen en stelde dat gedetineerden veel tijd hebben om na te denken en te bezinnen. “

In Nederland werken zo’n 170 geestelijk verzorgers binnen het gevangeniswezen. Nergens anders in ons land komen zo nadrukkelijk verschillende religies en levensovertuigingen op één plek samen. De imam, dominee, pastor, rabbijn, orthodox priester, pandit en humanist van dienst – en dit zijn mannen én vrouwen – vinden elkaar in één ruimte.” Weerwind stelde dat de Ramadan ook bijdraagt aan zelfdiscipline en vasthoudendheid, eigenschappen die gevangenen vaak nodig hebben.

Andere keynote sprekers op de Nationale Iftar waren Rabin Baldewsingh (Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme), scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk Nederland en hoogleraar Islamitisch Recht Haluk Songur. De organisatie was in handen van de Nederlands-Turkse Ondernemersvereniging (HOTIAD) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), in samenwerking met het interreligieuze Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM). Ook staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media was aanwezig. 

Murat Gedik zat aan een van de tafels om het vasten na zonsondergang te kunnen breken. “Voor mij is het altijd inspirerend om hierbij aanwezig te zijn. Vele NGO’s en overheidsmensen zijn hier vertegenwoordigd. De kracht van vertrouwen en geloven wordt hiermee bevestigd,” zegt de TFN-voorzitter. Daarnaast is het een plek om te netwerken en om eventuele vooroordelen weg te werken. “Het CMO is met HOTIAD medeorganisator en OJCM steunt deze twee ook. TFN is lid van CMO en zit daar in het bestuur. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de Nationale Iftar en zijn net zo trots dat het weer een succes is geweest.”

De Ramadan is voorbij en het Suikerfeest is weer geweest. “Het was voor ons allemaal een mooie en drukke maand. Via deze weg wil ik iedereen alsnog het allerbeste wensen: Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

Vergelijkbare berichten