TFN ging in de ramadan ’terug naar de bron’

De Turkse Federatie Nederland (TFN) kan terugkijken op een goede ramadan. In bijna alle afdelingen werden iftars – het samen breken van het vasten – goed bezocht en ook was er veel saamhorigheid. Dat komt onder andere doordat het landelijk bestuur een programma aanbood over Alparslan Türkeş, de grondlegger van de beweging waar TFN bij hoort. De bijeenkomsten over Türkeş werden goed bezocht en ook werd de kennis over deze grote Turkse visionair opnieuw verspreid onder de achterban, veelal ‘idealisten’. 

In het programma werden de ideeën, daden en het leven van Türkeş aangehaald. Het vond plaats met sprekers, maar ook met foto’s en video’s over de voormalige leider van de beweging. Hij richtte eind jaren zestig de rechtse ‘Partij van de Nationalistische Beweging’ (MHP) op en kwam met de visie van de Negen Lichten – Dokuz Işık. Daarin gaat het om Turks nationalisme, waarbij niet raciale of etnische kenmerken, maar juist cultuur, taal, gewoonten en gevoelens een rol spelen.

De volgelingen van Türkeş worden in en buiten Turkije vaak als de idealisten – ülkücüler – aangeduid. In die zin vallen veel mensen binnen de achterban van TFN onder deze noemer, maar zeker niet allemaal, want de federatie staat open voor iedereen, Turks en niet-Turks. Er waren dan ook vaste bezoekers van de afdelingen en gasten in het publiek te bespeuren. Bij elkaar hebben duizenden mensen de iftars bezocht. Meestal kwamen ze terug tijdens het Suikerfeest.

TFN-voorzitter Murat Gedik kijkt met tevredenheid terug op de ramadan van 2024. ‘We constateren dat de coronatijd echt ver achter ons ligt en dat we weer kunnen samenkomen als vanouds,” zegt hij. Het was ook goed om iedereen te herinneren aan het leven en gedachtegoed van Türkeş. “Terug naar de bron, dat gingen we in de ramadan. Alparslan Türkeş heeft met zijn visie van de Negen Lichten veel mensen nieuwe inzichten gegeven. Wij wilden die doorgeven aan anderen en nieuwe generaties. Dat is tijdens deze ramadan gelukt.”  

Vergelijkbare berichten