TFN omarmt ‘breinologie’ en helpt ouders bij opvoeding kinderen

De Turkse Federatie Nederland (TFN) heeft informatieve bijeenkomsten gehouden waarop ouders worden geholpen bij de ondersteuning van de opvoeding van hun kinderen. Het is tegenwoordig niet altijd makkelijk om je kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarom denkt TFN graag met ouders mee over hoe ze hun kroost het beste kunnen helpen op grond van breinologie. In de eerste avonden ging het over ‘mindset’ en kregen ouders handvatten om groeitaal te kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk.

De eerste bijeenkomst, die in vier verschillende regio’s in Nederland werd georganiseerd (Amsterdam, Arnhem, Deventer en Rotterdam), ging over ‘mindset’ en over het brein. Er was onder andere aandacht voor het hebben van groei, wat dit inhoudt voor jezelf en de ontwikkeling van je kinderen. Zo worden mensen geboren met een primair brein dat zich al na een aantal jaar ontwikkelt door middel van positieve en negatieve ervaringen. Hoe hier een antwoord op te vinden? De deelnemende ouders is geadviseerd om bepaald gedrag van hun kinderen niet direct af te keuren en juist empathie voor ze te tonen. 

Daarnaast is dus ook het onderwerp breinologie in het daglicht gesteld. Hierbij werd geprobeerd ouders zelf te laten ervaren en beleven hoe ons brein informatie verwerkt en opslaat. Door deze oefening kan meer inzicht ontstaan hierin. De ouders zijn erg enthousiast en lieten weten aan de slag te willen met de tips die ze hebben gekregen. Educatie en bewust ouderschap behoren tot de belangrijke standpunten en speerpunten binnen TFN. Zoals wij dan ook zeggen: gelecek nesiller için, wat inhoudt: ‘voor de toekomstige generaties’.

De tweede bijeenkomst is in Utrecht gehouden en hier zal nog een gevolg aan worden gegeven.

Vergelijkbare berichten