Poster koningsdag 2023 van de Turkse Federatie Nederland.

TFN wenst koning Willem-Alexander een fijn tienjarig jubileum

Het is weer bijna Koningsdag, een feestdag die voor iedere Nederlander en zo ook voor onze achterban belangrijk is. Een dag waarin stil wordt gestaan bij de monarchie en de staat der Nederlanden. Wij vinden het als TFN belangrijk dat wij als maatschappij hier aandacht aan besteden en ook stilstaan bij de betekenis van deze dag.

Natuurlijk begrijp ik dat Koningsdag voor velen meer is dan het eren van onze koning alleen. Voor velen van ons betekent het een vrije dag waarin vrolijkheid en saamhorigheid voorop staan. Samen naar de vrijmarkt gaan of barbecueën op straat, het kan op deze dag allemaal.

Toch wil ik iedereen op het belang van de monarchie wijzen. Toen de koning tien jaar geleden aantrad, nam hij zich voor aan te moedigen, te vertegenwoordigen en te verbinden. Als TFN staan wij achter de koning en zijn voornemens, die wij zien als een positieve bijdrage aan de samenleving.

Net als voor de koning is verbinden voor ons van groot belang. Zonder het slaan van bruggen naar anderen kunnen wij als Turkse Nederlanders moeilijk in dit diverse land leven. Het gaat erom verbindingen te zoeken en daar zijn wij als TFN-bestuur iedere dag mee bezig. In die zin sluit de missie van Willem-Alexander aan bij de onze. Het is dan ook niet voor niets dat zijn beeltenis in de vele centra van TFN hangt. 

Voor nu wil ik iedereen een fijne Koningsdag (en -nacht) toewensen. De koning viert donderdag in Rotterdam zijn tienjarig jubileum. In het bijzonder wens ik hem en zijn familie een mooie dag toe in de Maasstad, een gemeente waar drie aan TFN gelieerde organisaties actief zijn.

Murat Gedik
(Voorzitter TFN)

Vergelijkbare berichten