Rechtenvrije afbeelding van Azerbaijan.

Turkse Federatie Nederland uit zorgen over situatie in Nagorno-Karabach

De Turkse Federatie Nederland (TFN) maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in Karabach
– in de media vaak aangeduid als Nagorno-Karabach. Zoals bekend is het Azerbeidzjaanse leger, geheel in de lijn met de resoluties van de Verenigde Naties uit 1993, op 27 september een operatie begonnen in het gebied. Dat gebeurt om Karabach van alle bezettingsmachten aldaar te ontdoen.

Op 3 oktober 2020 kwamen er berichten dat het Azerbeidzjaanse Ganja, een stad ver van het frontgebied dat weinig te maken heeft met het conflict in Karabach, is gebombardeerd door Armenië. Helaas zijn hierbij ook burgerdoelen getroffen. TFN hoopt dat het conflict hiermee niet verder escaleert en er niet nog meer burgerslachtoffers zullen vallen. Wij betreuren slachtoffers aan beide kanten en hopen dat de strijdende partijen zich houden aan de internationale afspraken, die onder andere als resoluties zijn aangenomen in de VN. In deze resoluties staat dat Armenië zich moet terugtrekken uit Karabach, wat het tot nu toe niet heeft gedaan.

Als TFN respecteren wij de internationale verdragen en overeenkomsten. We zien in dat de dertig jaar lang uitgebleven vrede in het gebied pas een kans krijgt wanneer de bezettingsmachten Karabach verlaten. Sinds begin jaren negentig houdt Armenië het gebied, dat in Azerbeidzjan ligt, ten onrechte bezet.

Vergelijkbare berichten