Rechtenvrije foto van de anti-coupl demonstratie in Ankara via Wikipedia.

Turkse organisaties in Nederland opgelucht over mislukte coup Turkije

In de overtuiging dat couppogingen in het 21ste eeuwse Turkije tegen de door het vrije
Turkse volk gekozen regeringen tot het verleden behoren, is de mislukte gewapende poging
tot staatsgreep van 15 juli 2016 een grote troost.

De mensen met verschillende overtuigingen die pleinen volstroomden, gingen voor de tanks
staan om de poging tot het gewapend omverwerpen van de door het Turkse volk gekozen
regering te stoppen. Met deze opstand om de democratie te redden heeft het Turkse volk een
voorbeeld gesteld voor de hele wereld.

Alhoewel de coupplegers uit de geledingen van het leger kwamen, heeft de heroïsche opstand
van de generale staf, de verschillende legeronderdelen, de politie, overige veiligheidsdiensten
en de bevolking, Turkije behoed voor een grote ramp.
Wij prijzen de oproep voor eenheid en broederschap en de constructieve opstelling van de
politieke partijen tegen het met geweld omver willen werpen van de democratische
rechtsorde.

Het is van groot belang om na deze mislukte couppoging verre te blijven van acties die tot
ontsporing kunnen leiden en ook niet in de val te trappen van provocateurs. Onze wens is dat
na deze verschrikkelijke gebeurtenis de wonden geheeld zullen worden en dat de rust en vrede
nog sterker dan voorheen gewaarborgd zullen worden.

De ondergetekende organisaties geloven er in dat 15 juli 2016 de geschiedenis in zal gaan als
de zege van de democratie van het Turkse volk. Hierbij condoleren wij de naasten van de
overledenen en het Turkse volk. Wij wensen de slachtoffers veel sterkte en gezondheid toe. De
martelaren wensen wij Allah Gods genade toe.

Vergelijkbare berichten