Foto van Murat Gedik.

‘We zijn overvallen door de ramp, maar zeker niet verslagen’

Net als velen van u werd ik in de nacht van 6 op 7 februari overvallen door rampzalig nieuws uit Turkije: in het zuiden had een zware aardbeving plaatsgevonden. Het eerste wat je dan doet, is contact zoeken met familie en vrienden in het moederland. Mijn ‘mensen’ wonen in de buurt van Ankara en tot mijn grote opluchting waren zij allemaal ongedeerd. Helaas kan niet iedereen binnen onze TFN-gelederen en in de rest van Turks Nederland hetzelfde zeggen. Velen hebben familie, vrienden of kennissen in het rampgebied wiens leven op hun kop staat of die gewond geraakt zijn. Anderen hebben hun dierbaren verloren. Voor hen en alle slachtoffers bidden wij.

Als Turkse Federatie Nederland weten we wat ons te doen staat bij een ramp van dergelijke omvang. We stropen dan onze mouwen op en gaan met zijn allen aan de slag om hulpacties op te zetten. Vanaf maandag ben ik samen met het landelijke bestuur in de weer om zoveel mogelijk zaken te coördineren. Maar het meeste werk komt van onze afdelingen, overal in Nederland. In Den Haag, Arnhem, Utrecht en Dordrecht kwamen al snel grote hulpacties op gang. Daar zijn veel goederen en gelden ingezameld. Natuurlijk gebeurde dat ook op alle andere TFN-plekken. Er werden overal kleding en hulpgoederen ingezameld, en er gingen overal vrachtwagens vol spullen de weg op naar het rampgebied.

Het emotioneert mij om zovelen in actie te zien, maar het ontroert mij nog meer om te zien dat andere Nederlanders, Turks en niet-Turks, zich bij ons voegen. Allerlei mensen komen langs in onze moskeeën, cultuurverenigingen en clubgebouwen om mee te helpen. Er zijn bijzondere acties, zoals het bakken van lahmacuns waarvan de opbrengst naar de slachtoffers gaat, maar ook worden er ter plekke nieuwe vriendschappen en contacten gesmeed. Overal in het land werken wij organisatorisch samen met anderen, Turkse en niet-Turkse organisaties, en leren we andere bestuurders en vrijwilligers beter kennen. Hiernaast kwamen verschillende bestuurders bij ons langs, waaronder vicepremier Sigrid Kaag. Zij bezocht de Turks Islamitisch Culturele Stichting in Den Haag. We zijn haar en de andere gezagsdragers dankbaar voor hun steun.

Op het vrijdaggebed werd in alle gebedshuizen van TFN stilgestaan bij de overledenen en hun nabestaanden, de slachtoffers en anderen, zowel in Turkije als in Syrië. Ook is er toen opnieuw geld ingezameld. Ik kan u vertellen dat we op maandag al begonnen zijn met het innen van donaties en dat we momenteel 300.000 euro hebben gekregen voor de getroffenen het Turkse rampgebied. Wie ook wil doneren kan een bedrag overmaken op IBAN NL40 INGB 0006 2767 52 t.n.v. Stichting Turks Humanitaire Hulp Nederland. En natuurlijk gaan wij als TFN met al onze acties door. Deze catastrofe heeft ons overvallen, maar zeker niet verslagen.

Ik wens u allemaal, waar u ook bent, veel moed, kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Murat Gedik
(voorzitter TFN)

Vergelijkbare berichten