Zij wachten op uw hulp!

De verzamelde gelden worden door de Turkse Federatie Nederland aan de hulpbehoeftigen en mensen in nood bezorgd.

Poster inzamelingsactie Ramadan 2024

Donatieformulier


Uitleg doelen

Zakaat

Zakaat is voor moslims een verplichte belastingvorm waarbij gegoede moslims hun rijkdom omwille van God delen met de in de Koran bepaalde leden van de maatschappij zoals de armen, behoeftigen, schuldenaren, en gestrande reizigers.

Volgens de Koran behoren rijkdommen zoals goud en zilver, inkomsten van handel en andere werkzaamheden, grondstoffen en dergelijke delfstoffen en andere bezittingen tot de zakaat, dat één van de vijf zuilen is van de islam. In het algemeen is de zakaat één veertigste oftewel 2,5% van de bezittingen.

Fitra

Fitra oftewel sadaqa-i fitr is bedoeld als een dankbetuiging omwille het geschapen zijn en de mogelijkheid gehad te hebben om tijdens de Ramadan iftar (avondmaaltijd) te kunnen doen. Het wordt voor moslims die het einde van de Ramadan hebben bereikt een vereiste deze liefdadigheid te geven aan bepaalde personen.

Het doel van de fitra is, in overeenstemming met de levensstandaard waarin men leeft, het bekostigen van de dagelijkse maaltijden van een behoeftige zodat ook diegene in vreugde en vrede het Feest aan het einde van de Ramadan tegemoet kan komen.

Het minimale bedrag per persoon bedraagt € 15,-.

Fidya

Fidya is een religieuze én financiële verplichting dat ter sprake komt als bepaalde rituelen niet verricht kunnen worden of tijdens het verrichten daarvan gebreken ontstaan. Bij de rituelen zoals de hadj (bedevaart) en vasten komt fidya te pas.

Degenen die ziek zijn en geen hoop hebben tot genezen en degenen die wegens hun ouderdom niet kunnen vasten en dus de vastendagen niet kunnen inhalen, zullen voor de dagen die ze niet kunnen vasten ter compensatie fidya moeten betalen.

De fidya is gelijk aan de levensmiddelen die benodigd zijn om één persoon één dag van voedsel/maaltijden te voorzien.

Bij de bepaling van de fidya is het tegenwoordig gepast om de normale dagelijkse kosten voor levensmiddelen per persoon als maatstaf te nemen. Het minimale bedrag voor de fidya is hetzelfde als voor de fitra en bedraagt € 15,- per dag.

Sadaqah – Liefdadigheid

Sadaqah is het islamitische begrip voor vrijwillige liefdadigheid en staat voor het delen met anderen om Allah swt tevreden te stellen.

Er is geen minimumbedrag voor Sadaqah.

Donatie aan de TFN

Dankzij donaties kan de Turkse Federatie Nederland de humanitaire hulp projecten organiseren.