Bizi bekleyenler var!

Fitre, zekat ve bağışlarınızı her yıl olduğu gibi bu yıl da Hollanda Türk Federasyon güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Fitre ve Zekat 2024 posteri

Bağış formu


Ödeme başlıkları

Zekât

Kur’an’da belirtilen sınıflara sarf edilmek üzere dinen zengin sayılan Müslüman’ların malından belirli bir kısmının Allah rızası için fakirlere, miskinlere, borçlulara, yolda kalmışlara, Allah yolunda olanlara, kalbi İslâm’a ısındırılanlara, esir ve kölelikten kurtulmak isteyenlere verilmesi demektir.

İslâm’ın beş temel esasından biri olan Zekâta tabii mallar Kur’ân-ı Kerim’de, altın ve gümüş, tahıllar ve meyveler, ticaret ve benzeri işlerden elde edilen kazançlar, madenler ve benzeri yer altı servetleri ve diğer mallar şeklinde belirlenmiştir.

Genel olarak malların zekâtı kırkta bir oranındadır. Allah’ın dostluğu da ancak O’na inanmakla, namaz kılıp zekât vermekle kazanılır (el-Mâide 5/55; el-A‘râf 7/156).

Fitre

Fıtır sadakası (Sadaka-i fıtır) yaratılmış ve Ramazan orucunu tutup iftar etme imkanını elde etmiş olmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına uygun olarak bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakasının belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Bu sene asgari fitre miktarı € 15,- olarak belirlenmiştir. Dileyen bu miktardan az olmamak kaydıyla istediği kadar fıtır sadakası verebilir.

Fidye

Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi halinde ödenen dinî-malî yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusu olmaktadır.

İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra kaza etmesi mümkün olmadığından her gününe karşılık bir fidye öder. Bu durumdaki bir kimsenin fidye ödemesi vaciptir.

Fidye miktarı, bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecektir. “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184).

Fidyelerinizi ülkemizde ve yedi kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Günümüzde fidye belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Bu sene asgari olarak fidye miktarı € 15,- olarak belirlenmiştir.

Dileyen bu miktardan az olmamak kaydıyla istediği kadar fidye sadakası verebilir.

Sadaka – Bağış

Sadaka, Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine ve fakirlere karşılık beklemeden yapılan yardımdır. Her türlü iyilik ve maddi yardım sadaka olarak geçmektedir.

Sadaka için asgari bir miktar yoktur.

HTF’ye bağış

Yardımlarınız ile Hollanda Türk Federasyon’un insani yardım çalışmalarına katkıda bulunabilirsiniz.