Midden in de maatschappij

De Turkse Federatie Nederland (afgekort: TFN) is een vereniging die als koepelorganisatie dient voor circa vijftig Turks-Nederlandse sub-organisaties. Bij ieder van deze afdelingen zijn tientallen tot honderden huishoudens betrokken. De gemene deler van onze sub-organisaties en achterban is het Turkse nationalisme, dat gebaseerd is op taal, cultuur en gewoonten, niet op etniciteit. Daarnaast delen alle organisaties binnen TFN dezelfde liefde voor de democratische samenleving en voor Nederland. Integratie, meedoen en middenin de maatschappij staan, deze zaken zijn onlosmakelijk verbonden met de ziel en visie van onze organisatie.

Bestuur

Het TFN-hoofdbestuur is ervan overtuigd dat Turkse Nederlanders nog meer zullen integreren en Nederland steeds meer als hun thuisland zullen gaan zien. De liefde voor Turkije en de Turkse cultuur mag er zeker zijn, maar uiteindelijk zijn wij hier en blijven wij hier. Jonge, nieuwe generaties Turkse Nederlanders zullen het land van hun voorouders vooral als vakantieland gaan zien, maar ze zullen dat land niet vergeten. Emancipatie vanuit eigen kring vormt voor TFN de basis: burgers met een Turkse achtergrond horen erbij en moeten volwaardig meedoen, maar doen dat vanuit eigen gelederen.

Doelen

De TFN beoogt zijn doelen te bereiken door alle sub-organisaties op lokaal niveau aansluiting te laten vinden met de bredere samenleving. Dat doen we door anderen te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en samen activiteiten te organiseren. Ook organiseren onze afdelingen activiteiten voor de eigen achterban. Onze leden hebben behoefte aan Turks samen zijn en willen hun wortels niet verliezen, maar voelen zich tegelijkertijd ook Nederlanders en willen een onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse maatschappij zijn.

Leden

Onze leden komen samen in onze gebouwen en gebedsruimten, en staan open voor elkaar en buitenstaanders. De achterban van TFN bestaat vooral uit Turkse Nederlanders die hier sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wonen. Het gaat om mensen van de eerste tot en met de vijfde generatie. Onze leden kunnen oudere voormalige gastarbeiders zijn, maar ook uit tweede of derde generatie Turkse vrouwen bestaan. Tevens hebben we een steeds groter groeiende groep studenten, hoger opgeleiden en young professionals. Van bouwvakker tot advocaat en van schilder tot restauranthouder; je vindt hen bij TFN.

Foto van TFN congres.

Lees ook..

Geschiedenis TFN

Geschiedenis van de Turkse Federatie Nederland De Turkse Federatie Nederland (TFN) is als organisatie in 1995 opgericht, maar kent als beweging in Nederland een langere geschiedenis. Wij vinden het belangrijk…
Lees meer.. Geschiedenis TFN

Bestuur

Als Turkse Federatie Nederland zijn we een vereniging met een federale structuur. Dat betekent dat de circa vijftig afdelingen en sub-organisaties die zich bij ons hebben aangesloten een grote mate…
Lees meer.. Bestuur

Afdelingen

Zoals aangegeven is de TFN een organisatie met een federale structuur. Daardoor hebben alle aangesloten organisaties en afdelingen een grote mate van autonomie. Dat is nodig omdat op lokaal niveau…
Lees meer.. Afdelingen