Zoals aangegeven is de TFN een organisatie met een federale structuur. Daardoor hebben alle aangesloten organisaties en afdelingen een grote mate van autonomie. Dat is nodig omdat op lokaal niveau de achterban van elkaar verschilt. Turkse Nederlanders in Rotterdam hebben bijvoorbeeld andere noden, wensen en gebruiken dan Turkse Nederlanders in Twente. Daarnaast is ter plaatse iedere anders en spelen er op lokaal niveau andere zaken. De ene afdeling houdt zich meer bezig met de interculturele dialoog terwijl een andere organisatie vaker zaken zelfstandig organiseert. En in de ene gemeente is het contact met de autoriteiten anders dan in de andere.

Onze federale organisatiestructuur biedt door al deze bovengenoemde zaken veel voordelen. Vanwege het feit dat iedere afdeling of sub-organisatie een eigen bestuur heeft dat ter plekke zelfstandig kan opereren, kunnen wij als TFN lokaal maatwerk leveren aan onze achterban. Dat maakt niet uit of een afdeling of organisatie groot of klein is, het gaat erom dat wij altijd helpen en klaar staan.

Verder organiseren de lokale organisaties van TFN sociale, culturele en religieuze activiteiten voor de aangesloten huishoudens. Een aantal TFN-gebouwen heeft dan ook een gebedsruimte. De imams die voor TFN werken, worden niet door de Turkse of Nederlandse overheid betaald en staan onafhankelijk van deze.

Foto Turks Cultureel Centrum te Nijmegen.
Turks Cultureel Centrum te Nijmegen.

Lees ook..

Geschiedenis TFN

Geschiedenis van de Turkse Federatie Nederland De Turkse Federatie Nederland (TFN) is als organisatie in 1995 opgericht, maar kent als beweging in Nederland een langere geschiedenis. Wij vinden het belangrijk…
Lees meer.. Geschiedenis TFN

Bestuur

Als Turkse Federatie Nederland zijn we een vereniging met een federale structuur. Dat betekent dat de circa vijftig afdelingen en sub-organisaties die zich bij ons hebben aangesloten een grote mate…
Lees meer.. Bestuur

Over ons

Midden in de maatschappij De Turkse Federatie Nederland (afgekort: TFN) is een vereniging die als koepelorganisatie dient voor circa vijftig Turks-Nederlandse sub-organisaties. Bij ieder van deze afdelingen zijn tientallen tot…
Lees meer.. Over ons