Als Turkse Federatie Nederland zijn we een vereniging met een federale structuur. Dat betekent dat de circa vijftig afdelingen en sub-organisaties die zich bij ons hebben aangesloten een grote mate van zelfstandigheid genieten. Natuurlijk heeft TFN een hoofdbestuur dat de belangen van alle aangesloten organisaties behartigt en de afdelingen in hun activiteiten ondersteunt. Dat doen wij op landelijk niveau door te spreken met autoriteiten, organisaties en vertegenwoordigers van andere Turkse groepen, andere minderheden en religies. Hiernaast onderhouden wij als landelijk bestuur contact met de media. Voor persvragen kunt u hier terecht. Ook heeft het hoofdbestuur contact met vrienden en organisaties in Europa en de Turkse wereld.

Het TFN-hoofdbestuur heeft twaalf bestuursleden waarvan de voorzitter en secretaris het dagelijkse aanspreekpunt zijn. Voorzitter is Murat Gedik. Hij zat sinds 2004 in het landelijke bestuur en vervult sinds 2012 de voorzittersfunctie. Murat is in Nijmegen geboren en getogen. Hij werd in de jaren negentig actief voor het Turks Cultureel Centrum, dat zich bij de oprichting van TFN in 1995 bij die organisatie aansloot. Hij heeft veel ervaring met het maatschappelijk middenveld en is ons eerste aanspreekpunt voor de media.

De visie van Murat is duidelijk: Turkse Nederlanders zijn hier, blijven hier en zullen uiteindelijk een grotere band met Nederland dan Turkije krijgen. Daar spelen wij op in. Maar zij hoeven hun Turkse wortels niet te vergeten. Twee culturen naast elkaar hebben en volwaardig burger zijn; het kán binnen TFN en in Nederland. Dat is waar wij voor gaan.’ Daarnaast zijn openheid en transparantie voor Murat zeer belangrijk. ‘Onder mijn voorzitterschap hebben we meer en beter contact gekregen met bestuurders, autoriteiten en andere spelers in de Nederlandse samenleving. Ik en TFN hebben ook niets te verbergen. Open zijn is de beste weg. We willen middenin de maatschappij staan.’

Congressen

Een of twee keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een congres voor alle aangesloten organisaties. Hier zijn vaak ook veel leden bij. Op het congres worden belangrijke bestuurlijke knopen doorgehakt, maar ook is dit de ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de onderlinge banden te versterken. Hiervoor wordt vaak een grote hal afgehuurd. In het verleden kwamen er ook Turkse sprekers op TFN-congressen, waarvan Alparslan Türkeş de bekendste was. Ook zijn er sociale en culturele Turkse activiteiten zoals volksdansen, muziek maken en samen eten en drinken. Wij nodigen iedereen uit om eens langs te komen op een TFN-congres en zelf mee te maken wat de sfeer is.

Klik hier voor meer informatie over de afdelingen.

Foto van TFN congres.

Lees ook..

Geschiedenis TFN

Geschiedenis van de Turkse Federatie Nederland De Turkse Federatie Nederland (TFN) is als organisatie in 1995 opgericht, maar kent als beweging in Nederland een langere geschiedenis. Wij vinden het belangrijk…
Lees meer.. Geschiedenis TFN

Afdelingen

Zoals aangegeven is de TFN een organisatie met een federale structuur. Daardoor hebben alle aangesloten organisaties en afdelingen een grote mate van autonomie. Dat is nodig omdat op lokaal niveau…
Lees meer.. Afdelingen

Over ons

Midden in de maatschappij De Turkse Federatie Nederland (afgekort: TFN) is een vereniging die als koepelorganisatie dient voor circa vijftig Turks-Nederlandse sub-organisaties. Bij ieder van deze afdelingen zijn tientallen tot…
Lees meer.. Over ons